Jak to funguje?


Jen málo skupin léků je opředeno tak velkým množstvím mylných informací jako antikoncepce. I média publikovala několik článků o nešťastných osudech žen, které užívaly antikoncepci a o vážných onemocněních způsobených "tabletami". Avšak skutečnost, že hormonální antikoncepce je významným ochranným faktorem zdraví, je veřejnosti známá méně.

Stále vyšší počet celosvětově uznávaných odborníků hormonální antikoncepci upřednostňuje. V roce 1973 se delegáti zemí střední a východní Evropy zúčastnili konference organizované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v maďarském Segedu. Cílem této konference bylo analyzovat tragickou situaci gynekologické osvěty v dané oblasti, zjistit její příčiny a najít řešení. Statistická data ukázala, že tzv. výhody antikoncepce jsou v negativním vztahu k riziku těhotenství (předčasný porod, riziková těhotenství atd.) a k případům poruch plodnosti. Proto, dle doporučení WHO, má propagace hormonální antikoncepce pro zdraví populace velký význam. Není náhodou, že několik odborníků zastává názor, že hormonální antikoncepce je jedním z nejdůležitějších mezníků v historii medicíny, vedle imunizace a antibiotik.

Nyní se podívejme, v čem spočívá velkolepost hormonální antikoncepce - jaké jsou její přednosti a nebezpečí. Kombinované antikoncepční tablety jsou dnes nejznámějším prostředkem proti otěhotnění. Kombinovaná orální antikoncepce obsahuje syntetické estrogeny (etinylestradiol) a různé syntetické deriváty progesteronu (gestageny - progestiny). Při jejich pravidelném užívání je statisticky prokázáno 5 - 60 otěhotnění na 10.000 žen ročně, v závislosti na složení tablety.

Jak antikoncepce zabraňuje otěhotnění?

Antikoncepce zabraňuje otěhotnění následujícím způsobem:

  • zabraňuje ovulaci (uvolnění vajíčka)
  • ruší funkci žlutého tělíska, které je zodpovědné za implantaci (uhnízdění vajíčka)
  • zabraňují implantaci oplozeného vajíčka do endometria (děložní sliznice)
  • způsobuje zahuštění cervikálního hlenu a tím zhoršuje podmínky pro průchod spermií děložním hrdlem