Několik dobrých rad


  1. Hormonální antikoncepce nechrání před sexuálně přenosnými nemocemi. S ohledem na zvyšující se riziko infekce AIDS se při příležitostném sexuálním styku doporučuje současné používání kondomu.
  2. Kouření, zvláště u žen starších 35 let, zvyšuje riziko vzniku trombózy. Rozhodněte se prosím, zda chcete kouřit nebo využívat výhody hormonální antikoncepce.
  3. Antikoncepční tablety jsou lékem. Výběr a předepsání prvních tablet, stejně jako jejich změna, jsou úkolem gynekologa. Během používání antikoncepčních tablet doporučujeme každoroční gynekologickou kontrolu. Při pravidelné lékařské prohlídce mohou být možné rizikové faktory rozpoznány včas a s vysokou pravděpodobností.
  4. S užíváním tablet se může začít 1. nebo 5. den cyklu. Pokud se začnou tablety užívat 1. den cyklu, pak nastává antikoncepční účinek již první měsíc užívání, pokud 5. den cyklu, antikoncepční účinek nastává až následující měsíc. Tablety je třeba užívat vždy ve stejný čas v pořadí označeném na blistru. Během tohoto intervalu se zpravidla dostaví menstruaci podobné krvácení. Tablety z dalšího blistru začínáme užívat 8. den bez ohledu na krvácení.
  5. Pokud jste si zapomněla vzít tabletu v určený čas a prodlení není delší než 12 hodin, užijte okamžitě zapomenutou tabletu a pokračujte v pravidelném užívání. V tomto případě je antikoncepce stále stejně spolehlivá.
  6. Pokud je prodlení delší než 12 hodin, užijte ihned zapomenutou tabletu a pokračujte v pravidelném užívání. Po zbývající dobu cyklu je nutné používat ještě jinou antikoncepční metodu.
  7. Pokud jste si zapomněla vzít 2 a více tablet, užijte 2 tablety najednou, poté pokračujte v pravidelném užívání. Po zbývající dobu cyklu je nutné použít ještě další antikoncepční metodu. V tomto případě se může vyskytnout intermenstruační krvácení, které je přirozeným důsledkem. Při užívání tablet vymizí během několika dní.
  8. V případě zvracení, průjmu a souběžného užívání léků, které snižují účinnost antikoncepce, není kontracepční účinek spolehlivý. Po zbývající dobu cyklu používejte ještě další metodu antikoncepce.
  9. Mějte vždy po ruce další metodu antikoncepce, např. kondom nebo pohotovostní antikoncepci, pro případ neplánovaného příležitostného styku.

Obraťte se na svého lékaře v případě bolesti hlavy, bolesti břicha nebo končetin a v případě přechodné ztráty zraku nebo sluchu, zapomenutí užití tablety, zvracení, průjmu, souběžného užívání léků, které snižují účinnost hormonální antikoncepce.